Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

SHARE TEMP QUOCTANGV1 CHO ĐỘC GIẢ NHÂN DỊP NGÀY QUỐC TANG

Hello, lại là mình đây. Như nhan đề đã có trên bài viết thì hôm nay mình sẽ share cho anh em một template mình edit lại. 

Chủ yếu là màu đen và hôm nay cũng là ngày quốc tang của Tổng bí thư Đỗ Mười nên mình tạm thời đặt cho nó cái tên là TempQuocTang V1. 

Thì temp này bản gốc thuộc về Nguyễn Duy Blog, mình đem về edit lại một số thứ và đã xóa được bản quyền nên mong anh em ủng hộ ^^.
DEMO    DOWNLOAD


Thì vì lí do cá nhân nên không thể up template lên driver được. Anh em chịu khó cop về trên notepad hộ mình nha.

Đang update thêm ảnh... Copy ghi nguồn: Duy Phương Blog

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

SHARE PSD ẢNH NỔI BẬT VÀ ẢNH BÌA MARKETTING CỰC CHẤT | DUY PHƯƠNG

Xin chào anh em, thì hôm nay mình xin được phép share 2 psd ảnh nổi bật và ảnh bìa marketting do chính tay mình làm ra. Thì không nói nhiều nữa anh em xem ảnh demo và download ngay bên dưới luôn nha ^^. Nếu tôn trọng tác giả hãy ghi nguồn nếu coppy bài viết nhé ^^.


DEMO ẢNH BÌA 
DEMO ẢNH NỔI BẬT


Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

SHARE WIDGET CỰC KÌ HAY CHO BLOG | DUY PHƯƠNG


Say hello, chào mừng anh em đã đến với blog mình. Do dạo này bận học với bí idea nữa nên chưa ra bài gì mới được. Thì hôm nay có dạo trên SiinBlog và mò được cái code hay liền đem về share cho anh em xài.

Rất đơn giản các bạn chỉ việc truy cập blogger nhấp vào bố cục và thêm tiện ích sau đó chọn HTML/Javascript tiếp theo đó dán đoạn code sau vào khung HTML.

<div class="widget-content">
<style>.containerSB {  height: 100px;  justify-content: center;  align-items: center;  display: flex;  font-family: 'Roboto Mono', monospace;  background: #212121;}.text {  font-weight: 100;  font-size: 16px;  color: #fafafa;}.sb {  color: #757575;}
</style><div class="containerSB">  <div class="text"><span class="sb">_</span><span class="sb">&lt;</span>n<span class="sb">#</span>r<span class="sb">=</span>by <span class="sb">#</span>uyPhu<span class="sb">1</span><span class="sb">8</span>g<span class="sb">#</span>n<span class="sb">#</span><span class="sb">]</span><span class="sb">_</span><span class="sb">1</span><span class="sb">-</span><span class="sb">/</span>o<span class="sb">_</span></div></div><script>var _createClass = function () {function defineProperties(target, props) {for (var i = 0; i < props.length; i++) {var descriptor = props[i];descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false;descriptor.configurable = true;if ("value" in descriptor) descriptor.writable = true;Object.defineProperty(target, descriptor.key, descriptor);}}return function (Constructor, protoProps, staticProps) {if (protoProps) defineProperties(Constructor.prototype, protoProps);if (staticProps) defineProperties(Constructor, staticProps);return Constructor;};}();function _classCallCheck(instance, Constructor) {if (!(instance instanceof Constructor)) {throw new TypeError("Cannot call a class as a function");}}var TextScramble = function () {  function TextScramble(el) {_classCallCheck(this, TextScramble);    this.el = el;    this.chars = '!<>-_\\/[]{}&#8212;=+*^?#________';    this.update = this.update.bind(this);  }_createClass(TextScramble, [{ key: 'setText', value: function setText(    newText) {var _this = this;      var oldText = this.el.innerText;      var length = Math.max(oldText.length, newText.length);      var promise = new Promise(function (resolve) {return _this.resolve = resolve;});      this.queue = [];      for (var i = 0; i < length; i++) {        var from = oldText[i] || '';        var to = newText[i] || '';        var start = Math.floor(Math.random() * 40);        var end = start + Math.floor(Math.random() * 40);        this.queue.push({ from: from, to: to, start: start, end: end });      }      cancelAnimationFrame(this.frameRequest);      this.frame = 0;      this.update();      return promise;    } }, { key: 'update', value: function update()    {      var output = '';      var complete = 0;      for (var i = 0, n = this.queue.length; i < n; i++) {var _queue$i =        this.queue[i],from = _queue$i.from,to = _queue$i.to,start = _queue$i.start,end = _queue$i.end,char = _queue$i.char;        if (this.frame >= end) {          complete++;          output += to;        } else if (this.frame >= start) {          if (!char || Math.random() < 0.28) {            char = this.randomChar();            this.queue[i].char = char;          }          output += '<span class="sb">' + char + '</span>';        } else {          output += from;        }      }      this.el.innerHTML = output;      if (complete === this.queue.length) {        this.resolve();      } else {        this.frameRequest = requestAnimationFrame(this.update);        this.frame++;      }    } }, { key: 'randomChar', value: function randomChar()    {      return this.chars[Math.floor(Math.random() * this.chars.length)];    } }]);return TextScramble;}();

// &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;// From SiinBlog with love// &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
var phrases = ['DuyPhuongBlog','Make with love &#10084;','Power by DuyPhuong','Contact: 2018.net.vn@gmail.com','&#10084;'];

var el = document.querySelector('.text');var fx = new TextScramble(el);
var counter = 0;var next = function next() {  fx.setText(phrases[counter]).then(function () {    setTimeout(next, 800);  });  counter = (counter + 1) % phrases.length;};
next();</script><script type="text/javascript">
//<![CDATA[
(function(b){var c={topSpacing:0,bottomSpacing:0,className:"is-sticky",center:false},f=b(window),e=b(document),d=[],h=f.height(),a=function(){var j=f.scrollTop(),q=e.height(),p=q-h,l=(j>p)?p-j:0;for(var m=0;m<d.length;m++){var r=d[m],k=r.stickyWrapper.offset().top,n=k-r.topSpacing-l;if(j<=n){if(r.currentTop!==null){r.stickyElement.css("position","").css("top","").removeClass(r.className);r.currentTop=null}}else{var o=q-r.elementHeight-r.topSpacing-r.bottomSpacing-j-l;if(o<0){o=o+r.topSpacing}else{o=r.topSpacing}if(r.currentTop!=o){r.stickyElement.css("position","fixed").css("top",o).addClass(r.className);r.currentTop=o}}}},g=function(){h=f.height()};if(window.addEventListener){window.addEventListener("scroll",a,false);window.addEventListener("resize",g,false)}else{if(window.attachEvent){window.attachEvent("onscroll",a);window.attachEvent("onresize",g)}}b.fn.sticky=function(i){var j=b.extend(c,i);return this.each(function(){var l=b(this);if(j.center){var k="margin-left:auto;margin-right:auto;"}stickyId=l.attr("id");l.wrapAll('<div id="'+stickyId+'StickyWrapper" style="'+k+'"></div>').css("width",l.width());var m=l.outerHeight(),n=l.parent();n.css("width",l.outerWidth()).css("height",m).css("clear",l.css("clear"));d.push({topSpacing:j.topSpacing,bottomSpacing:j.bottomSpacing,stickyElement:l,currentTop:null,stickyWrapper:n,elementHeight:m,className:j.className})})}})(jQuery);
//]]>
</script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$("#HTML1").sticky({topSpacing:10,bottomSpacing:320});
});
</script></div>

Lưu lại và tận hưởng thành quả.

Duy Phương

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Cách tạo widget bài đăng phổ cực đẹp | Duy Phương


Xin chào các bạn, thì hôm nay xin phép được nói ít. Ngày hôm nay mình sẽ share cho anh em cách tạo widget bài viết phổ biến cho trang web/blog của bạn. Nào bắt đầu thôi !!!


Ảnh DEMO
Bước 1: Truy cập blogger đăng nhập vào tài khoản của bạn. 

Bước 2: Chon chủ đề và nhấp chỉnh sửa HTML.

Bước 3: Ctrl + F và tìm thẻ sau /* CSS Popular Post */

Bước 4: Các bạn xóa đoạn code trong đó đi sau đó thay bằng đoạn code này, sau đó ấn lưu chủ đề.PopularPosts img{padding: 0;float:left;margin-right:10px; background:#FFF;width:50px;height:50px; border-radius: 10px 10px 10px 10px;  -webkit-transition: .3s;}.popular-posts {background: #ababab;padding: 0 0 10px;padding-left: 5px;padding-right: 5px;}.popular-posts li:hover{background: linear-gradient(160deg, #3492b5, #0ecf8a);    border-radius: 10px 10px 40px 10px;}.popular-posts li{border-radius: 10px 10px 10px 10px;margin: 6px 0 0 0;background: #6d6d6d;-webkit-transition: .3s;}.popular-posts ul {     margin: 0;}.popular-posts ul li {     padding: 5px 35px 0px 5px!important;}.popular-posts li a{font: 700 16px Roboto Condensed;color:#fff;-webkit-transition: .3s;}.popular-posts li a:hover{color:#555555}
 Bước 5: Các bạn vào phần bố cục sau đó nhấn thêm tiện ích. 

Chọn " Bài đăng phổ biến ". 


Sau đó chỉnh sửa lại số bài đăng thành 5 bài (nếu bạn thích)


Nhấn "Lưu" và tận hưởng thành quả
Bước 6: Lưu ý với một số bạn là bài viết được chính tay admin viết không hề sao chép coppy của một ai khác. Cấm cmt là bài viết giống coppy !. Thanks các bạn.
                                                                                                            Source-code: Hồng Hải

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Làm cách nào để chụp-quay và chia sẻ ảnh cũng như video bằng máy ảnh?

Facebook đang là một mạng xã hội rất hot cho giới trẻ hiện nay. Với sự phát triển hàng ngày của facebook hàng ngày thì hôm nay mình đã thấy một thứ rất hữu ích trên facebook nên viết bài hướng dẫn cho các bạn làm. Thì cái hữu ích mình nhắc tới đã ở tiêu đề rồi nên không nói nữa bắt đầu luôn.


Để chụp ảnh hoặc quay video:
 1. Nhấn vào  ở trên cùng bên trái màn hình hoặc vuốt sang phải từ Bảng tin để mở máy ảnh.
 2. Nhấn vào  ở cuối màn hình để chụp ảnh hoặc nhấn và giữ để quay video. Bạn cũng có thể:
  • Nhấn vào Trực tiếp để bắt đầu Video trực tiếp.
  • Nhấn vào Boomerang để chụp một loạt ảnh lặp đi lặp lại.
  • Nhấn vào  hoặc vuốt lên để chụp ảnh hoặc quay video với bộ lọc khuôn mặt hoặc các hiệu ứng máy ảnh khác.
  • Nhấn vào  để tải ảnh lên từ cuộn camera của bạn.
 3. Nhấn vào Aa để thêm văn bản, nhấn vào  để thêm nhãn dán hoặc nhấn vào  để vẽ lên ảnh hoặc video. Nhấn vào Hiệu ứng để thêm các hiệu ứng sáng tạo khác.
 4. Nhấn vào Lưu để lưu ảnh hoặc video vào thư viện ảnh.
 5. Nhấn vào Tiếp ở dưới cùng bên phải để chọn người mà bạn muốn chia sẻ.
 6. Nhấn để chia sẻ lên Bảng tinTin của bạn hoặc cả hai. Bạn cũng có thể gửi cho bạn bè qua Messenger.
 7. Nhấn vào Chia sẻ.
Khi tôi chia sẻ ảnh hoặc video, ảnh/video đó xuất hiện ở đâu?
Khi bạn chia sẻ ảnh hoặc video:
 • Nếu bạn chọn Bảng tin, thì ảnh hoặc video sẽ được chia sẻ dưới dạng bài viết với đối tượng đã chọn trên Facebook. Bạn có thể chọn đối tượng này bằng cách sử dụng bộ chọn đối tượng.
 • Nếu bạn chọn Tin của bạn, ảnh hoặc video sẽ được thêm vào tin của bạn trên Facebook và ứng dụng Messenger. Tin của bạn sẽ hiển thị trong 24 giờ. Tìm hiểu thêm về cách thêm vào tin.
 • Nếu bạn gửi ảnh hoặc video trực tiếp cho bạn bè, họ có thể xem và trả lời ảnh/video đó trong ứng dụng Messenger.
 • Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Nếu thấy bài viết hữu ích thì hãy comment vài câu đê admin vui nhé.

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Hai Cách Kiếm Tiền Online Thú Vị Cho Các Bạn Trẻ

Hai nghề thú vị kiếm tiền online của các bạn trẻ


Bên cạnh việc kiếm tiền online thông qua những cú click quảng cáo vào website của mình, còn có hai hình thức thú vị khác được các bạn chủ website áp dụng.

Môi giới - tiếp thị liên kết
Cộng đồng MMO trên thế giới và Việt Nam ngày một nở rộ và có người ví nó đang vận hành như một nền kinh tế ảo với đủ các nghề, từ những người làm công nhân đến những tay môi giới (kết nối hàng hóa cho người bán và người mua) hay những tay đi buôn thực sự, chỉ ngồi ở Việt Nam vẫn có thể đặt hàng ở Trung Quốc đánh sang Mỹ bán và thu tiền thật.
Khác với các "công nhân", môi giới có thể hưởng thu nhập cao hơn khi kiếm tiền theo mô hình affiliate (tiếp thị qua đại lý). Bạn lập một website có thể tư vấn, giới thiệu về sản phẩm và được hưởng phần trăm trên doanh số bán hoặc tính theo số khách hàng chuyển tới website bán gốc. Amazon, Google, Paypal, Yahoo, Clickbank... là những công ty đang áp dụng hình thức này để tăng doanh thu bán hàng qua mạng.
Để làm mô hình kiếm tiền online này, bạn tìm kiếm những sản phẩm mới ra mắt và đăng ký làm đại lý affiliate. Sau đó, bạn tự xây dựng website, viết những bài tư vấn, giới thiệu sản phẩm rồi SEO các từ khóa liên quan để những từ khóa này sẽ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google sau khi sản phẩm ra mắt. Cứ mỗi lượt mua hàng bạn sẽ nhận được hoa hồng tương ứng.
Làm thuê online
Theo một tính toán chưa chính thức, quy mô của cộng đồng MMO Việt đang lên tới hàng nghìn người. Trong số này, cũng có nhiều cái tên "có tiếng" và được cộng đồng chia sẻ có thu nhập còn "khủng". Ngược lại, cũng có những người thu nhập một hai triệu và được ví như những "công nhân" chăm chỉ.
Một ví dụ đơn giản nhất về những "công nhân MMO" là đội ngũ gõ thuê captcha - hình ảnh chứa đoạn mã xác nhận giúp nhận biết người hay máy đang truy cập để ngăn chặn lập tự động tài khoản trên các diễn đàn, website... Do đó, việc gõ captcha thường do người thật được thuê gõ bằng tay. Tuy nhiên, khi gõ 1.000 captcha, mỗi công nhân mới được trả hơn chục nghìn đồng nên thu nhập chỉ từ một đến hai triệu đồng.
Tương tự, với những người thường tổng hợp và nhập dữ liệu và các website, thu nhập cũng chỉ khoảng 3-5 triệu đồng một tháng.
Có thể nói kiếm tiền online thì “muôn hình vạn trạng”, rất nhiều hình thức. Tuy nhiên với những bạn trẻ có kiến thức về công nghệ chút ít, thông thường sẽ chọn hình thức làm website nội dung để kiếm tiền bằng adsense hay làm theo hai hình thức được chia sẻ như trên.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và đọc những lời chia sẻ của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Cách vào facebook bị chặn mới nhất 2018

Hi xin chào tất cả các bạn mình là Phương đây. Thì vài tháng rồi mình chưa đăng bài gì về facebook cả nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vào facebook bị chặn ( block ).
Cách vào facebook mới nhất 2018, cách vào facebook bị chặn… là một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên internet về facebook. Việc không truy cập được facebook xảy ra do nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân chủ yếu là do bị các nhà mạng như VNPT, FPT, Viettel chặn.
Facebook hiện nay là mạng xã hội lớn nhất thế giới, nếu số người sử dụng facebook hợp thành 1 quốc gia, thì theo số liệu tháng 12 năm 2017, Facebook hiện có 1.32 tỷ người sử dụng tích cực mỗi ngày, trong đó có 1.15 tỷ người sử dụng mobile, đồng thời số người sử dụng tích cực hàng tháng là 2.01 tỷ người, điều đó có nghĩa là Facebook sẽ là quốc gia có dân số đông nhất thế giới, trên cả Trung Quốc và Ấn Độ.
Các cách chính để vào Facebook bị chặn trong năm 2018 là đây:
Với nhu cầu sử dụng Facebook ngày càng nhiều để cập nhật thông tin bạn bè, chia sẻ suy nghĩ, chia sẻ hình ảnh, video, làm đẹp timeline bằng cách tạo album ảnh lớn cho FB hay kinh doanh buôn bán; truy cập Facebook là một hoạt động diễn ra hàng ngày và thường xuyên. Tuy nhiên, tại một số quốc gia hay một số khu vực, một số nhà mạng lại chặn Facebook, vậy phải làm sao để truy cập vào Facebook những lúc như vậy?

Cách vào Facebook bị chặn mới nhất tháng 7/2018

Như đã nói ở trên, có nhiều lý do mà không vào được Facebook, tuy nhiên lý do chủ yếu là do các nhà mạng chặn. Từ đó chúng ta sẽ có nhiều cách để vào Facebook như sau:

Cách 1: Đổi DNS để vào Facebook cực dễ dàng:

Đây có lẽ là cách dễ dàng nhất để vào Facebook khi bị chặn:
– Truy cập vào Open Network and Sharing center:
Đổi DNS để vào Facebook cực dễ dàng
– Tiếp tục vào Change adapter settings:
Đổi DNS để vào Facebook cực dễ dàng
– Chuột phải vào mạng bạn đang sử dụng và chọn Properties:
Đổi DNS để vào Facebook cực dễ dàng
– Click đúp vào Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
– Đổi DNS thành:
8.8.8.8
8.8.4.4
hoặc
1 1 1 1
1 0 01
Đổi DNS để vào Facebook cực dễ dàng
– Lưu lại và tận hưởng thành quả

  Cách 2: Chỉnh sửa file host để vào Facebook khi bị chặn

  Đây là cách vào Facebook dễ dàng và hay nhất, tuy nhiên nó khá rắc rối nếu người sử dụng không rành về máy tính lắm. Cách này là thêm 1 dãy IP vào file host để qua mặt nhà mạng.
  Nếu bạn chưa biết cách chỉnh sửa file hosts để vào facebook, hãy tham khảo bài viết Cách chỉnh sửa file hosts để vào facebook khi bị chặn, ở bài viết đó sẽ hướng dẫn bạn cụ thể cách chỉnh sửa và lưu file host mà không báo lỗi.
  Sau khi mở file host lên, bạn thêm đoạn ip mới nhất tháng 2018 bên dưới vào nhé (Nhớ xóa những cái đoạn tương tự nếu có đi nhé):
  173.252.110.27 www.facebook.com
  173.252.110.27 facebook.com
  69.171.247.29 www.facebook.com
  173.252.100.27 login.facebook.com
  66.220.152.19 upload.facebook.com
  66.220.152.19 graph.facebook.com
  173.252.100.27 pixel.facebook.com
  173.252.112.23 apps.facebook.com
  hoặc
  173.252.120.68 facebook.com
  173.252.120.68 www.facebook.com
  173.252.120.68 www.login.facebook.com
  173.252.120.68 login.facebook.com
  173.252.120.68 register.facebook.com
  173.252.120.68 upload.facebook.com
  173.252.120.68 register.facebook.com
  173.252.120.68 bigzipfiles.facebook.com
  173.252.120.68 pixel.facebook.com
  173.252.120.68 logins.facebook.com
  173.252.120.68 bigzipfiles.facebook.com
  173.252.120.68 vi-vn.connect.facebook.com
  173.252.120.68 graph.facebook.com
  173.252.120.68 vi-vn.facebook.com
  173.252.120.68 static.ak.connect.facebook.com
  173.252.120.68 apps.facebook.com
  173.252.120.68 developers.facebook.com
  173.252.120.68 error.facebook.com
  173.252.120.68 graph.facebook.com
  173.252.120.68 developers.facebook.com
  173.252.120.68 channel.facebook.com
  173.252.120.68 connect.facebook.com
  173.252.120.68 channel.facebook.com
  173.252.120.68 register.facebook.com
  173.252.120.68 bigzipfiles.facebook.com
  173.252.120.68 pixel.facebook.com
  173.252.120.68 error.facebook.com
  173.252.120.68 register.facebook.com
  173.252.120.68 blog.facebook.com

  Cách 3: Dùng trình duyệt Cốc Cốc để vào FB:

  Dùng trình duyệt Cốc Cốc để vào facebook
  Với Cốc Cốc, bạn có thể truy cập Facebook năm 2018 một cách dễ dàng mà không gặp trở ngại gì. Bạn chẳng cần làm gì để vào được Facebook ngoài việc cài đặt trình duyệt cả.
  – Tải trình duyệt Cốc Cốc tại đây:https://coccoc.com/vi/thanks.html
  Sau khi tải xong thì tiến hành cài đặt bình thường, và bạn đã có thể truy cập vào Facebook dễ dàng.
  Xem hướng dẫn chi tiết về cách vào facebook bằng trình duyệt cốc cốc tại đây: Cốc Cốc vào Facebook

  Cách 4: Dùng extension ZenMate trên Chrome, Firefox

  ZenMate vào Facebook
  Nếu bạn đã thử sử dụng 3 cách trên mà vẫn không có tác dụng khi bị chặn Facebook, thì hãy sử dụng cách thứ 4 này, đó là dùng extension ZenMate để fake ip sang ip của Hongkong, một quốc gia rất gần Việt Nam nên tốc độ mạng khi vào FB sẽ vẫn khá nhanh.
  – Tải extension ZenMate cho Chrome và Firefox tại đây:
  – Nếu muốn xài bản Premium 3 tháng thì vào đây nhé: https://zenmate.com/promotion/share/

  Cách 5: Dùng phần mềm Hotspot Shield

  Dùng phần mềm Hotspot Shield
  Đây là phần mềm hỗ trợ người dùng vượt tường lửa của các nhà mạng, giúp việc truy cập vào facebook dễ dàng, và Hotspot Shield còn giúp bạn ẩn thông tin người dùng, tránh việc lộ thông tin khi sử dụng internet. Ngoài việc giúp truy cập được Facebook, Hotspot Shield còn giúp bạn truy cập được những trang web bị chặn khác như blogspot, wordpress hay một số kênh Youtube bị chặn.
  Các bạn tải Hotspot Shield tại đây và tiến hành cài đặt bình thường, sau khi cài đặt xong thì có thể truy cập Facebook dễ dàng.
  Xem chi tiết về sử dụng Hotspot Shield vào Facebook tại đây:Dùng Hotspot Shield vào Facebook

  Cách 6: Vào Facebook qua các địa chỉ khác

  Đây là một số địa chỉ khác của Facebook, có thể áp dụng kết hợp với các cách trên:
  – http://vi-vn.connect.facebook.com
  – https://www.facebook.com/
  – http://touch.facebook.com
  – http://m.facebook.com
  – http://www.lisp4.facebook.com
  Đấy là một số cách vào facebook bị chặn mới nhất mà mình share cho các bạn. Nếu có thắc mắc thì cmt phía dưới nhé :))