Header Ads

HƯỚNG DẪN CẢNH BÁO KHI NHẤN CTRL + C.

Ảnh Minh Họa.

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay rảnh nhân tiện mình xin viết 1 bài về chủ đề blogger. Mình sẽ hướng dẫn các bạn, cách cảnh báo khi có người nhấn CTRL + C. Các bạn làm theo mình nhé.

CÁCH THỰC HIỆN


Các bạn chèn code này trước thẻ </head>


<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js' type='text/javascript'/><script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function() { var ctrlDown = false; var ctrlKey = 17, vKey = 86, cKey = 67; jQuery(document).keydown(function(e) { if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = true; }).keyup(function(e) { if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = false;}); jQuery(document).keydown(function(e) {if (ctrlDown &amp;&amp; e.keyCode == cKey) { alert('Vui lòng ghi nguồn starducblog nếu copy nhé!'); } return true; }); });</script>
Các bạn lưu lại nhé! 

TỔNG KẾT


Thế là đã xong, nếu các bạn thấy hay cho mình 1 share nhé. Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ! Coppy nhớ ghi nguồn Duy Phương nhé!

Facebook comments

0 Bình luận