+TOÀN BỘ LINK REPORT :
 -Link báo cáo vi phạm quyền riêng tư :
https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783
 -Link báo cáo 13t :
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 
 -Link báo cáo 14t :

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
 -Link báo cá tống tiền :

https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
 -Link báo cáo giả mạo :
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
 -Link cáo cáo tù nhân :
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
 -Link báo cáo web sex :
https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325  
 -Link báo cáo chứng tử :

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
 -Link báo cáo tưởng nhớ :

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
- Link báo cáo tự tử :

https://www.facebook.com/help/contact/305410456169423


+TOÀN BỘ LINK UNLOCK :
 

- Link unlock 13T :
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
- Link đổi tên :
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
 - Link xác nhận danh tính : (Cần Acc Log Nhé)
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

 - Link  mở khóa tài khoản FAQ :

https://vi-vn.facebook.com/help/contact/317389574998690
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
 - Link unlock tên giả : (Dùng cho Rename cũng được)  

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
 - Link xác nhận tài khoản : 

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
 - Link đổi ngày sinh : 

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
 - Thay 
đổi tên theo ngôn ngữ : 
https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186
 - Link unlock tuởng nhớ : 

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
- Link unlock mã phê duyệt :
https://www.facebook.com/help/contact/242953272730344
https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

+ MỘT SỐ LINK CONTACT KHÁC :

 
 - Mở khóa block tính năng : 

https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151
 - Xóa email trên tài khoản  : 

https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641
 - Số điện thoại bị lỗi : 

https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768
 - Vấn đề về SMS : 

https://www.facebook.com/help/contact/338822979524831
 - Xóa sđt trên tài khoản : 

https://www.facebook.com/help/contact/439851082721667
 - Báo cáo vấn đề đăng nhập : 

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
 - Unlock Group : 

https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584
 - Không nhận số điện thoại : 

https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Vui lòng xem Hướng Dẩn Sử dụng trước khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)