Demo Như Hình Nhé
  
Vào Blog => Bố Cụ => Thêm tiện ích HTML 
( Chèn Đoạn Code Sao Vào Blog )
<div class="widget-content">
<div class="widget-content">
<div class="boxhohokythuat"><ul><li style="font-weight: normal;"><div class="avatar-hotrokt" style="font-weight: normal;"><a href="https://www.facebook.com/anosense1412" title="ad"><img alt="ad" src="https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/9e/2d/d5/9e2dd51e27923777eba5067b62477330.jpg?oh=53f937b01404b38c257bfe6ed3fcb3ef&amp;oe=59B147A5" /></a></div><div class="info-hotrokt"><p>Tên : <span><b> Huỳnh Thanh Phong <i class="fa fa-check-circle" style="color:rgb(17,143,249);font-size:14px;" title="authorbox "></i><i class="fa-spin fa fa-star-o fa-spin" style="color:#FF0000;margin:0 2px;padding:0 2px"></i></b></span></p><p style="font-weight: normal;">Chuyên Mục: Tổng Hợp <i class="fa-spin fa fa-star-o fa-spin" style="color:#EE7600;margin:0 2px;padding:0 2px"></i></p><p style="font-weight: normal;"><span style="color:#FF69B4;">Chức Vụ: Admin<i class="fa-spin fa fa-star-o fa-spin" style="color:#0000CD;margin:0 2px;padding:0 2px"></i></span></p><p style="font-weight: normal;"><a class="mar-right" href="https://www.facebook.com/HTP00"><img alt="skype" src="https://s2.twnmm.com/images/en_ca/icon-facebook.png" style="float: left; margin-right: 10px;" />
</a></p>
</div></li><br /></ul></div><p></p></div><style>div.boxhohokythuat {float: left;width: 100%;}div.boxhohokythuat li{list-style: none;float: left;width: 313px;margin-bottom: 1px;}div.boxhohokythuat ul {margin: 0;padding: 0;}div#boxlienhehotrokt {float: left;width: 100%;overflow: hidden;}div.avatar-hotrokt {float: left;width: 110px;overflow: hidden;height: 99px;background: url(https://lh6.googleusercontent.com/-MCIxKaWyDww/U8pYUmTBYVI/AAAAAAAAIl0/TayEC1CaWUk/s0/bg_avatar.png) no-repeat;position: relative;}div.avatar-hotrokt img {float: left;margin-left: 13px;margin-top: 12px;width: 75px;height: 75px;border-radius: 100%;overflow: hidden;}div.info-hotrokt p {font: 13px arial;color: #333;margin: 0;padding: 0;line-height: 22px;}div.info-hotrokt span {color: #F88C00;}</style> <div class="clear"></div></div>
Chúc Các Bạn Thành Công :))
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Vui lòng xem Hướng Dẩn Sử dụng trước khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)