Header Ads

[TUT] Rip FAQ Sex

Đầu tiên: Fake ip VQA( Vương Quốc Anh ) ngôn ngữ UK sau đó: báo cáo tk này à Tk này nội dung không phùhợp à Gợi dục à Gửi Fb
Xong vào link: ( vẫn giữ IP Ngôn ngữ UK nhé ):
https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
Dòng 1 điền email
Dòng 2 điền tên victim
Dòng 3 link victim
Dòng 4: Viet Nam
chọn Yes
Link to a news article
điền link này vào:
http://laodong.com.vn/…/ky-an-pham-toi-hiep-dam-den-kho-tin…
Xong phần thông tin bổ sung điền:
Here is an account that I knew had sexually abused 

Facebook comments

0 Bình luận