Hê liu thì bài này mình viết ra chỉ để test thử khung test code mới trên blog mình thế thôi :))


Sau đây là CODE bạn chèn vào nơi muốn đặt


<style>
#codeseonet {font-size:20px;padding:10px;border-radius:10px}
#codeseonet1{background:#eee;border:1px solid#ddd;border-radius:20px;padding:15px;font-size:20px;margin:20px;display:block;max-width:300px}
</style>
<center>
<div id="codeseonet1">
<script>
var myVar=setInterval(function(){myTimer()},1000);
function myTimer()
{
var d=new Date();
var t=d.toLocaleTimeString();
document.getElementById("h").innerHTML=t;
}
</script>
<font size="5" color="#660000" id="h"></font>
<br/>
<font size="3" color="#660000">
<script type="text/javascript">
n=new Date();if(n.getTimezoneOffset()==0)t=n.getTime()+(7*60*60*1000);else t=n.getTime();n.setTime(t);var dn=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy");d=n.getDay();m=n.getMonth()+1;y=n.getFullYear()
document.write(dn[d]+", "+(n.getDate()<10?"0":"")+n.getDate()+"/"+(m<10?"0":"")+m+"/"+y)
</script></font>
<br/>
<font size="1" color="#330099"><script type="text/javascript">
n=new Date();if(n.getTimezoneOffset()==0)t=n.getTime()+(7*60*60*1000);else t=n.getTime();n.setTime(t);h=n.getHours()
if(h>22)ht=dp="Chúc các bạn ngủ ngon!";else if(h<=4)ht=dp="Chào ngày mới!";else if(h>4&&h<=6)ht=dp="Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ!";else if(h>17&&h<=18)ht=dp="Chúc các bạn buổi tối vui vẻ!";else if(h>18&&h<=22)ht=dp="Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè!";else {ht="Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thành công!";dp="Chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!"}
if(n.getDay()==6 || n.getDay()==0)document.write(dp);else document.write(ht)
</script></font>
</div>
</center>


Nhớ ghi nguồn duyphuong.tk nhé ^^! 
Chúc các bạn thành công !!!
- - 6 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (6)

Một số lưu ý khi bình luận

Vui lòng xem Hướng Dẩn Sử dụng trước khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)