Header Ads

CODE TẠO CON RUỒI CHO BLOG / WEBSITECode Tạo Con Ruồi Cho Blog / Website
Đặc điểm nhận dạng con ruồi:
  • Ruồi bò được 8 hướng trên màn hình,
  • Thêm hành động bấm giữ
  • Hiển thị nhiều nội dung vui nhộn khi giữ.
  • Trò chuyện với ruồi
  • Ruồi có vợt đập
Rê chuột theo ruồi 1 lúc sẽ hiện ra dụng cụ đập ruồi trong 1 vài giây, lúc đó nếu bấm ruồi sẽ chết, sau khi ruồi chết, bấm giữ 5s (bơm máu cho nó) để ruồi hồi sinh. Nếu dụng cụ đập ruồi đang hiện mà đập không trúng ruồi, màn hình sẽ bị nứt.

#Cách Tạo Con Ruồi Trên Blog / Website như sau:
Dán đoạn code sau vào sau thẻ </head> hoặc <head>

 <!-- Bắt đầu ruồi http://www.duyphuong.tk/ -->    <script src='http://code.jquery.com/jquery-2.1.4.min.js'/>      <script src='https://static1.fshare.vn/js/flies-obj-2.1.js?v=a5a98a85' type='text/javascript' var_1='true' var_2='false' var_3='false' var_4='80'/><!-- Kết thúc ruồi http://www.duyphuong.tk/ 

Mình cũng đã test thử và rất vui. Chúc các bạn thành công...!
Copy nhớ ghi nguồn : www.duyphuong.tk

Facebook comments

Bình Luận (3):