Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Đức Duy IT
  • Share Intro Đổi Màu Cực Đẹp.
Chào các bạn đã trở lại Đức Duy IT, hôm nay mình xin share Intro đổi màu cực đẹp cho các bạn đây .

CÁCH THỰC HIỆN
Bước 1: Ta chèn đoạn code phía dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>
body {animation: fadeIn 2s;-webkit-animation:fadeIn 2s;-moz-animation:fadeIn 2s}
@keyframes fadeIn{from{opacity:0;transform:translate(50px,0)}to{opacity:1}}
@-webkit-keyframes fadeIn{from{opacity:0;transform:translate(50px,0)}to{opacity:1}}
@-moz-keyframes fadeIn{from{opacity:0;transform:translate(50px,0)}to{opacity:1}}
@-o-keyframes fadeIn{from{opacity:0;transform:translate(50px,0)}to{opacity:1}}
@keyframes colorBackground{0%{background-color:#b91616}20%{background-color:#6245d8}40%{background-color:#06864b}60%{background-color:#822376}80%{background-color:#236c82}100%{background-color:#fbcf61}}
#information {
animation: colorBackground 20s infinite;
-webkit-animation: colorBackground 20s infinite;
-moz-animation: colorBackground 20s infinite;
-o-animation: colorBackground 20s infinite
}
@keyframes colorBackground {
0% {
background-color: #fbcf61;
color: #fbcf61
}
20% {
background-color: #6bd57e;
color: #6bd57e
}
40% {
background-color: #ff6f6f;
color: #ff6f6f
}
60% {
background-color: #57cff4;
color: #57cff4
}
80% {
background-color: #0ed4c8;
color: #0ed4c8
}
100% {
background-color: #fbcf61;
color: #fbcf61
}
}
 Bước 2: Các bạn chèn code bên dưới vào nơi bạn muốn hiển thị.
<style>
  #information {background:rgba(0, 0, 0, 0.82);
    height: 250px;position:relative;}
  #information .details-info {max-width:1075px;margin:0 auto;}
  #information:before {content:'';position:absolute; top:0; left:0; bottom:0; right:0; background:rgba(0,0,0,.15);}
  .info-cot1, .info-cot2 {display:inline-block;position:relative}
  .info-cot1 {width: 41%;}
  .info-cot2 {width:50%;top: 47px; right:99px}
  .profile-img {
    border-radius: 50%;
    width: 150px;
    height: 154px;
    position: absolute;
    top:0;
bottom:50px;
    left: 30%;}  
.profile-img img {width:100%;border-radius:0; border:4px solid #fff;    position: absolute;bottom:88px; left:50px}
  .profile-img img:hover{border-radius:40px 0 0 40px;
}
  .hello {background: rgba(255,255,255,.3);
    padding: 15px 25px;
    border-radius: 0 5px 5px 0;
    color: #fff;
    font-size: 15px;
    text-align: justify;
    -moz-user-select: none !important;
    -webkit-touch-callout: none !important;
    -webkit-user-select: none !important;
    -khtml-user-select: none !important;
    -moz-user-select: none !important;
    -ms-user-select: none !important;
    user-select: none !important;
    text-shadow: 1px 1px 1px #424242;}
  @media all and (max-width:885px){#information{display:none;}}
  }
</style>
<div id='information'>
<div class='details-info'>
<h2 style='font-size:17px;color:#fff;position: absolute; top:15px;text-shadow: 2px 1px 1px #C00;'><i class='fa fa-angle-right'></i> CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI ĐỨC DUY BLOG </h2>
<!-- 1 -->
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:300px;top:120px; border:0'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:260px;top:120px; border:0'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:220px;top:120px; border:0'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:180px;top:120px; border:0'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:140px;top:120px; border:0'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:100px;top:120px; border:0'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:60px;top:120px; border:0'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:20px;top:120px; border:0'/>
<!-- 2 -->
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:305px;top:120px; border:0; float:right'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:265px;top:120px; border:0; float:right'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:225px;top:120px; border:0; float:right'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:185px;top:120px; border:0; float:right'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:145px;top:120px; border:0; float:right'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:105px;top:120px; border:0; float:right'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:65px;top:120px; border:0; float:right'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:25px;top:120px; border:0; float:right'/>
<div class='info-cot1'>
<div class='profile-img'>
<img src='https://i.imgur.com/UQS9XdJ.jpg'/>
</div>
</div>
<div class='info-cot2'>
<div class='hello'>
<h2> HOÀNG ĐỨC DUY</h2>
 - Facebook: www.facebook.com/DUYIT98
  <br/>
- Email: hoangducduytl98@gmail.com
  <br/>
- Website: https://www.ducduyit.cf
  <br/>
- Số điện thoại: không dùng
  <br/>
<span> - Cố gắng và nỗ lực với những gì mình đang làm - </span>
</div>
</div>
<h2 style='font-size:17px;color:#fff;position: absolute; bottom:15px; right:145px; text-shadow: 2px 1px 1px #c00;'> CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT NGÀY VUI VẺ NHÉ!! <i class='fa fa-angle-left'></i></h2>
</div>
</div>
<div id='continue'></div>
 Vậy là xong rồi! Chúc các bạn thành công.
*Chú ý Intro này được rip lại từ: http://www.nguyenhuyit.tk

Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ DUY PHƯƠNG BLOG hoàn toàn miễn phí qua Gmail!

11 nhận xét: